סיורים לפי תאריכים

הטבלה שתעשה לכם סדר :)


מועד
שעה
סוג הסיור - יש להירשם מראש
13.7.19
10:30ליסבון הקלאסית
13.7.19
16:00בלם על גלגלים
13.7.19
10:00פורטו הקלאסית
13.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
14.7.1910:30ליסבון הקלאסית
14.7.19
10:00פורטו הקלאסית
15.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
15.7.19
10:00פורטו הקלאסית
16.7.198:45סינטרה והסביבה
16.7.19
10:30ליסבון הקלאסית
16.7.19
16:00בלם על גלגלים
16.7.19
10:00פורטו הקלאסית
16.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
17.7.199:00אראבידה והסביבה
17.7.19
10:30ליסבון הקלאסית
17.7.19
16:00בלם על גלגלים
17.7.19
10:00פורטו הקלאסית
17.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
18.7.199:00אובידוש והסביבה
18.7.19
10:30ליסבון הקלאסית
18.7.19
16:00בלם על גלגלים
18.7.19
10:00פורטו הקלאסית
19.7.198:45סינטרה והסביבה
19.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
19.7.19
16:00בלם על גלגלים
19.7.19
10:00פורטו הקלאסית
19.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
20.7.199:00אראבידה והסביבה
20.7.19
10:30ליסבון הקלאסית
20.7.19
16:00בלם על גלגלים
20.7.19
10:00פורטו הקלאסית
20.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
21.7.1910:30ליסבון הקלאסית
21.7.19
10:00פורטו הקלאסית
22.7.199:00אובידוש והסביבה
22.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
22.7.19
10:00פורטו הקלאסית
23.7.198:45סינטרה והסביבה
23.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
23.7.19
16:00בלם על גלגלים
23.7.19
10:00פורטו הקלאסית
23.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
24.7.199:00אראבידה והסביבה
24.7.19
10:30ליסבון הקלאסית
24.7.19
16:00בלם על גלגלים
24.7.19
10:00פורטו הקלאסית
24.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
25.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
25.7.19
16:00בלם על גלגלים
25.7.19
10:00פורטו הקלאסית
26.7.198:45סינטרה והסביבה
26.7.19
10:30ליסבון הקלאסית
26.7.19
16:00בלם על גלגלים
26.7.19
10:00פורטו הקלאסית
26.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
27.7.199:00אראבידה והסביבה
27.7.19
10:30ליסבון הקלאסית
27.7.19
10:00פורטו הקלאסית
27.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
28.7.1910:30ליסבון הקלאסית
28.7.1910:00פורטו הקלאסית
29.7.199:00אובידוש והסביבה
29.7.19
10:30ליסבון הקלאסית
29.7.19
10:00פורטו הקלאסית
30.7.198:45סינטרה והסביבה
30.7.19
10:30ליסבון הקלאסית
30.7.19
16:00בלם על גלגלים
30.7.19
16:00פורטו הקלאסית
30.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
31.7.199:00אראבידה והסביבה
31.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
31.7.19
16:00בלם על גלגלים
31.7.19
10:00פורטו הקלאסית
1.8.199:00אובידוש והסביבה
1.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
1.8.19
16:00בלם על גלגלים
1.8.19
10:00פורטו הקלאסית
2.8.198:45סינטרה והסביבה
2.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
2.8.19
16:00בלם על גלגלים
2.8.19
10:00פורטו הקלאסית
2.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
3.8.199:00אראבידה והסביבה
3.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
3.8.1916:00בלם על גלגלים
3.8.19
10:00פורטו הקלאסית
3.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
4.8.1910:30ליסבון הקלאסית
4.8.1910:00פורטו הקלאסית
5.8.199:00אובידוש והסביבה
5.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
5.8.19
10:00פורטו הקלאסית
6.8.198:45סינטרה והסביבה
6.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
6.8.19
16:00בלם על גלגלים
6.8.19
10:00פורטו הקלאסית
6.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
7.8.199:00אראבידה והסביבה
7.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
7.8.19
16:00בלם על גלגלים
7.8.19
10:00פורטו הקלאסית
7.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
8.8.199:00אובידוש והסביבה
8.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
8.8.19
16:00בלם על גלגלים
8.8.19
10:00פורטו הקלאסית
9.8.198:45סינטרה והסביבה
9.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
9.8.19
16:00בלם על גלגלים
9.8.19
10:00פורטו הקלאסית
9.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
10.8.199:00אראבידה והסביבה
10.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
10.8.19
16:00בלם על גלגלים
10.8.19
10:00פורטו הקלאסית
10.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
11.8.1910:30ליסבון הקלאסית
11.8.1910:00פורטו הקלאסית
12.8.199:00אובידוש והסביבה
12.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
12.8.19
10:00פורטו הקלאסית
13.8.198:45סינטרה והסביבה
13.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
13.8.19
16:00בלם על גלגלים
13.8.19
10:00פורטו הקלאסית
13.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
14.8.199:00אראבידה והסביבה
14.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
14.8.19
16:00בלם על גלגלים
14.8.19
10:00פורטו הקלאסית
14.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
15.8.199:00אובידוש והסביבה
15.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
15.8.19
16:00בלם על גלגלים
15.8.19
10:00פורטו הקלאסית
16.8.198:45סינטרה והסביבה
16.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
16.8.19
16:00בלם על גלגלים
16.8.19
10:00פורטו הקלאסית
16.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
17.8.199:00אראבידה והסביבה
17.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
17.8.19
16:00בלם על גלגלים
17.8.19
10:00פורטו הקלאסית
17.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
18.8.1910:30ליסבון הקלאסית
18.8.1910:00פורטו הקלאסית
19.8.199:00אובידוש והסביבה
19.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
19.8.19
10:00פורטו הקלאסית
20.8.198:45סינטרה והסביבה
20.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
20.8.19
16:00בלם על גלגלים
20.8.19
10:00פורטו הקלאסית
20.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
21.8.199:00אראבידה והסביבה
21.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
21.8.19
16:00בלם על גלגלים
21.8.19
10:00פורטו הקלאסית
21.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
22.8.199:00אובידוש והסביבה
22.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
22.8.19
16:00בלם על גלגלים
22.8.19
10:00פורטו הקלאסית
23.8.199:00סינטרה והסביבה
23.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
23.8.19
16:00בלם על גלגלים
23.8.19
10:00פורטו הקלאסית
23.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
24.8.199:00אראבידה והסביבה
24.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
24.8.19
16:00בלם על גלגלים
24.8.19
10:00פורטו הקלאסית
24.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
25.8.1910:30ליסבון הקלאסית
25.8.1910:00פורטו הקלאסית
26.8.199:00אובידוש והסביבה
26.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
26.8.19
10:00פורטו הקלאסית
27.8.198:45סינטרה והסביבה
27.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
27.8.19
16:00בלם על גלגלים
27.8.19
10:00פורטו הקלאסית
27.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
28.8.199:00אראבידה והסביבה
28.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
28.8.19
16:00בלם על גלגלים
28.8.19
10:00פורטו הקלאסית
28.8.1915:30יקבים, יינות והפתעות
29.8.199:00אובידוש והסביבה
29.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
29.8.19
16:00בלם על גלגלים
29.8.19
10:00פורטו הקלאסית
30.8.19 8:45סינטרה והסביבה
30.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
30.8.19
16:00בלם על גלגלים
30.8.19
10:00פורטו הקלאסית
30.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
31.8.199:00אראבידה והסביבה
31.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
31.8.19
16:00בלם על גלגלים
31.8.19
10:00פורטו הקלאסית
31.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
1.9.1910:30ליסבון הקלאסית
1.9.1910:00פורטו הקלאסית
2.9.1910:30/16:00ליסבון הקלאסית
2.9.1910:00פורטו הקלאסית
3.9.198:45סינטרה והסביבה
3.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
3.9.1916:00בלם על גלגלים
3.9.19
10:00פורטו הקלאסית
3.9.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
4.9.199:00אראבידה והסביבה
4.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
4.9.1916:00בלם על גלגלים
4.9.19
10:00פורטו הקלאסית
4.9.1915:30יקבים, יינות והפתעות
5.9.199:00אובידוש והסביבה
5.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
5.9.19
16:00בלם על גלגלים
5.9.19
10:00פורטו הקלאסית
6.9.198:45סינטרה והסביבה
6.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
6.9.1916:00בלם על גלגלים
6.9.19
10:00פורטו הקלאסית
6.9.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
7.9.199:00אראבידה והסביבה
7.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
7.9.1916:00בלם על גלגלים
7.9.19
10:00פורטו הקלאסית
7.9.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
8.9.1910:30ליסבון הקלאסית
8.9.19
10:00פורטו הקלאסית
9.9.1910:30/16:00ליסבון הקלאסית
9.9.1910:00פורטו הקלאסית
10.9.198:45סינטרה והסביבה
10.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
10.9.19
16:00בלם על גלגלים
10.9.1910:00פורטו הקלאסית
10.9.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
11.9.199:00אראבידה והסביבה
11.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
11.9.19
16:00בלם על גלגלים
11.9.19
10:00פורטו הקלאסית
11.9.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
12.9.199:00אובידוש והסביבה
12.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
12.9.19
16:00בלם על גלגלים
12.9.19
10:00פורטו הקלאסית
13.9.198:45סינטרה והסביבה
13.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
13.9.1916:00בלם על גלגלים
13.9.19
10:00פורטו הקלאסית
13.9.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
14.9.199:00אראבידה והסביבה
14.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
14.9.1916:00בלם על גלגלים
14.9.19
10:00פורטו הקלאסית
14.9.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
15.9.1910:30/16:00ליסבון הקלאסית
15.9.1910:00פורטו הקלאסית
16.9.1910:30ליסבון הקלאסית
16.9.1910:00פורטו הקלאסית
17.9.198:45סינטרה והסביבה
17.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
17.9.19
16:00בלם על גלגלים
17.9.19
10:00פורטו הקלאסית
17.9.1915:30יקבים, יינות והפתעות
18.9.199:00אראבידה והסביבה
18.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
18.9.1916:00בלם על גלגלים
18.9.19
10:00פורטו הקלאסית
18.9.1915:30יקבים, יינות והפתעות
19.9.199:00אובידוש והסביבה
19.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
19.9.1916:00בלם על גלגלים
19.9.19
10:00פורטו הקלאסית
20.9.198:45סינטרה והסביבה
20.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
20.9.1916:00בלם על גלגלים
20.9.19
10:00פורטו הקלאסית
20.9.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
21.9.199:00אראבידה והסביבה
21.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
21.9.1916:00בלם על גלגלים
21.9.19
10:00פורטו הקלאסית
21.9.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
22.9.1910:30ליסבון הקלאסית
22.9.19
10:00פורטו הקלאסית
23.9.1910:30/16:00ליסבון הקלאסית
23.9.19
10:00פורטו הקלאסית
24.9.198:45סינטרה והסביבה
24.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
24.9.19
16:00בלם על גלגלים
24.9.1910:00פורטו הקלאסית
24.9.1915:30יקבים, יינות והפתעות
25.9.1910:30ליסבון הקלאסית
25.9.19
16:00בלם על גלגלים
25.9.19
10:00פורטו הקלאסית
25.9.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
26.9.199:00אובידוש והסביבה
26.9.1910:30ליסבון הקלאסית
26.9.19
16:00בלם על גלגלים
26.9.1910:00פורטו הקלאסית
27.9.198:45סינטרה והסביבה
27.9.1910:30ליסבון הקלאסית
27.9.19
16:00בלם על גלגלים
27.9.1910:00פורטו הקלאסית
27.9.1915:30יקבים, יינות והפתעות
28.9.1910:30ליסבון הקלאסית
28.9.19
16:00בלם על גלגלים
28.9.1910:00פורטו הקלאסית
28.9.1915:30יקבים, יינות והפתעות
29.9.199:00אראבידה והסביבה
29.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
29.9.19
10:00פורטו הקלאסית
30.9.199:00אובידוש והסביבה
30.9.19
10:30ליסבון הקלאסית
30.9.19
10:00פורטו הקלאסית
1.10.198:45סינטרה והסביבה
1.10.19
10:30ליסבון הקלאסית
1.10.19
16:00בלם על גלגלים
1.10.19
10:00פורטו הקלאסית
1.10.1915:30יקבים, יינות והפתעות
2.10.1910:30ליסבון הקלאסית
2.10.19
16:00בלם על גלגלים
2.10.1910:00פורטו הקלאסית
2.10.1915:30יקבים, יינות והפתעות
3.10.199:00אובידוש והסביבה
3.10.1910:30ליסבון הקלאסית
3.10.19
16:00בלם על גלגלים
3.10.19
10:00פורטו הקלאסית
4.10.198:45סינטרה והסביבה
4.10.19
10:30ליסבון הקלאסית
4.10.1916:00בלם על גלגלים
4.10.19
10:00פורטו הקלאסית
4.10.1915:30יקבים, יינות והפתעות
5.10.199:00אראבידה והסביבה
5.10.19
10:30ליסבון הקלאסית
5.10.19
16:00בלם על גלגלים
5.10.19
10:00פורטו הקלאסית
5.10.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
6.10.1910:30ליסבון הקלאסית
6.10.1910:00פורטו הקלאסית
7.10.198:45סינטרה והסביבה
7.10.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
7.10.19
10:00פורטו הקלאסית
8.10.1910:30ליסבון הקלאסית
8.10.19
10:30בלם על גלגלים
8.10.19
10:00פורטו הקלאסית
10.10.199:00אובידוש והסביבה
10.10.19
10:30ליסבון הקלאסית
10.10.1916:00בלם על גלגלים
10.10.19
10:00פורטו הקלאסית
11.10.198:45סינטרה והסביבה
11.10.19
10:30ליסבון הקלאסית
11.10.19
16:00בלם על גלגלים
11.10.1910:00פורטו הקלאסית
11.10.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
12.10.199:00אראבידה והסביבה
12.10.1910:30ליסבון הקלאסית
12.10.19
16:00בלם על גלגלים
12.10.19
10:00פורטו הקלאסית
12.10.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
13.10.1910:30ליסבון הקלאסית
13.10.1910:00פורטו הקלאסית
14.10.199:00אובידוש והסביבה
14.10.19
10:30ליסבון הקלאסית
14.10.1910:00פורטו הקלאסית
15.10.198:45סינטרה והסביבה
15.10.19
10:30ליסבון הקלאסית
15.10.19
16:00בלם על גלגלים
15.10.1910:00פורטו הקלאסית
15.10.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
16.10.1910:30ליסבון הקלאסית
16.10.19
16:00בלם על גלגלים
16.10.1910:00פורטו הקלאסית
16.10.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
17.10.199:00אובידוש והסביבה
17.10.19
10:30ליסבון הקלאסית
17.10.19
16:00בלם על גלגלים
17.10.19
10:00פורטו הקלאסית
18.10.198:45סינטרה והסביבה
18.10.19
10:30ליסבון הקלאסית
18.10.19
16:00בלם על גלגלים
18.10.19
10:00פורטו הקלאסית
18.10.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
19.10.199:00אראבידה והסביבה
19.10.19
10:30ליסבון הקלאסית
19.10.19
16:00בלם על גלגלים
19.10.19
10:00פורטו הקלאסית
19.10.1915:30יקבים, יינות והפתעות
20.10.1910:30ליסבון הקלאסית
20.10.19
10:00פורטו הקלאסית
21.10.1910:30/16:00ליסבון הקלאסית
21.10.1910:00פורטו הקלאסית
22.10.198:45סינטרה והסביבה
22.10.19
10:30ליסבון הקלאסית
22.10.19
16:00בלם על גלגלים
22.10.19
10:00פורטו הקלאסית
22.10.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
23.10.1910:30ליסבון הקלאסית
23.10.19
16:00בלם על גלגלים
23.10.19
10:00פורטו הקלאסית
23.10.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
24.10.199:00אובידוש והסביבה
24.10.19
10:30ליסבון הקלאסית
24.10.19
16:00בלם על גלגלים
24.10.19
10:00פורטו הקלאסית
25.10.198:45סינטרה והסביבה
25.10.19
10:30ליסבון הקלאסית
25.10.19
16:00בלם על גלגלים
25.10.19
10:00פורטו הקלאסית
25.10.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
26.10.199:00אראבידה והסביבה
26.10.19
10:30ליסבון הקלאסית
26.10.1916:00בלם על גלגלים
26.10.19
10:00פורטו הקלאסית
26.10.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
27.10.1910:00ליסבון הקלאסית
27.10.19
10:00פורטו הקלאסית
28.10.1910:00/15:30ליסבון הקלאסית
28.10.1910:00פורטו הקלאסית
29.10.198:45סינטרה והסביבה
29.10.19
10:00ליסבון הקלאסית
29.10.19
15:30בלם על גלגלים
29.10.19
10:00פורטו הקלאסית
29.10.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
30.10.1910:00ליסבון הקלאסית
30.10.19
15:30בלם על גלגלים
30.10.19
10:00פורטו הקלאסית
30.10.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
31.10.199:00אובידוש והסביבה
31.10.19
10:00ליסבון הקלאסית
31.10.19
15:30בלם על גלגלים
31.10.19
10:00פורטו הקלאסית
1.11.198:45סינטרה והסביבה
1.11.19
10:00ליסבון הקלאסית
1.11.19
15:30בלם על גלגלים
1.11.19
10:00פורטו הקלאסית
1.11.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
2.11.199:00אראבידה והסביבה
2.11.19
10:00ליסבון הקלאסית
2.11.19
15:30בלם על גלגלים
2.11.19
10:00פורטו הקלאסית
2.11.19
15:30יקבים, יינות והפתעות