סיורים לפי תאריכים

הטבלה שתעשה לכם סדר :)


מועד
שעה
סוג הסיור - יש להירשם מראש
23.2.2010:00ליסבון הקלאסית
23.2.2010:00פורטו הקלאסית
24.2.2010:00/15:00ליסבון הקלאסית
24.2.209:00פורטו הקלאסית
25.2.209:15סינטרה והסביבה
26.2.2010:00ליסבון הקלאסית
27.2.209:00אובידוש והסביבה
27.2.2010:00ליסבון הקלאסית
27.2.20
15:30בלם על המים
28.2.209:15סינטרה והסביבה
28.2.20
10:00ליסבון הקלאסית
28.2.2015:30בלם על המים
29.2.209:00אראבידה והסביבה
29.2.20
10:00ליסבון הקלאסית
29.2.20
15:30בלם על המים
1.3.2010:00ליסבון הקלאסית
1.3.2010:00פורטו הקלאסית
2.3.2010:00/15:00ליסבון הקלאסית
2.3.2010:00פורטו הקלאסית
3.3.209:00סינטרה והסביבה
3.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
3.3.20
15:30בלם על המים
3.3.20
10:00פורטו הקלאסית
4.3.2010:15סיור קולינרי בליסבון
4.3.2015:15ליסבון הקלאסית
4.3.20
15:30בלם על המים
4.3.20
10:00פורטו הקלאסית
5.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
5.3.2015:30בלם על המים
5.3.20
10:00פורטו הקלאסית
6.3.209:00סינטרה והסביבה
6.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
6.3.20
15:30בלם על המים
6.3.2010:00פורטו הקלאסית
7.3.209:00אראבידה והסביבה
7.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
7.3.2015:30בלם על המים
7.3.2010:00פורטו הקלאסית
8.3.2010:00ליסבון הקלאסית
8.3.2015:30בלם על המים
8.3.2010:00פורטו הקלאסית
9.3.2010:00/15:00ליסבון הקלאסית
9.3.2010:00פורטו הקלאסית
10.3.209:00סינטרה והסביבה
10.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
10.3.2015:30בלם על המים
10.3.20
10:00פורטו הקלאסית
11.3.2010:15סיור קולינרי בליסבון
11.3.20
10:00פורטו הקלאסית
12.3.209:00אובידוש והסביבה
12.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
12.3.2015:30בלם על המים
12.3.20
10:00פורטו הקלאסית
13.3.209:00סינטרה והסביבה
13.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
13.3.2015:30בלם על המים
13.3.20
10:00פורטו הקלאסית
14.3.209:00אראבידה והסביבה
14.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
14.3.20
15:30בלם על המים
14.3.2010:00פורטו הקלאסית
15.3.2010:00ליסבון הקלאסית
15.3.2010:00פורטו הקלאסית
16.3.2010:00ליסבון הקלאסית
16.3.2010:00פורטו הקלאסית
17.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
17.3.2010:15סיור קולינרי בליסבון
18.3.2010:00ליסבון הקלאסית
18.3.20
10:00פורטו הקלאסית
19.3.209:00אובידוש והסביבה
19.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
19.3.2010:15סיור קולינרי בליסבון
20.3.209:00סינטרה והסביבה
20.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
21.3.209:00אראבידה והסביבה
21.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
21.3.20
15:30בלם על המים
21.3.20
10:00פורטו הקלאסית
22.3.2010:00ליסבון הקלאסית
22.3.2010:00פורטו הקלאסית
23.3.2010:00/15:00ליסבון הקלאסית
23.3.2010:00פורטו הקלאסית
24.3.209:00סינטרה והסביבה
24.3.2010:00ליסבון הקלאסית
24.3.2010:15סיור קולינרי בליסבון
24.3.20
15:30בלם על המים
24.3.20
10:00פורטו הקלאסית
24.3.2011:00קוימברה הקלאסית
25.3.2010:00ליסבון הקלאסית
25.3.2010:15סיור קולינרי בליסבון
25.3.2015:30בלם על המים
25.3.2011:00קוימברה הקלאסית
26.3.209:00אובידוש והסביבה
26.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
26.3.2010:15סיור קולינרי בליסבון
26.3.20
15:30בלם על המים
26.3.20
10:00פורטו הקלאסית
26.3.2011:00קוימברה הקלאסית
27.3.209:00סינטרה והסביבה
27.3.2010:00ליסבון הקלאסית
27.3.20
15:30בלם על המים
27.3.2010:00פורטו הקלאסית
27.3.2011:00קוימברה הקלאסית
28.3.209:00אראבידה והסביבה
28.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
28.3.20
15:30בלם על המים
28.3.2010:00פורטו הקלאסית
29.3.2010:00ליסבון הקלאסית
30.3.2010:00/15:00ליסבון הקלאסית
30.3.2010:00פורטו הקלאסית
30.3.2011:00קוימברה הקלאסית
31.3.209:00סינטרה והסביבה
31.3.20
10:00ליסבון הקלאסית
31.3.20
15:30בלם על המים
31.3.20
10:00פורטו הקלאסית
31.3.2011:00קוימברה הקלאסית
1.4.209:00אראבידה והסביבה
1.4.20
10:00ליסבון הקלאסית
1.4.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
1.4.20
15:30בלם על המים
1.4.2010:00פורטו הקלאסית
1.4.20
15:30סיור טעימות בפורטו
1.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
2.4.2010:00ליסבון הקלאסית
2.4.2010:15סיור קולינרי בליסבון
2.4.2015:30בלם על המים
2.4.2010:00פורטו הקלאסית
2.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
3.4.208:45סינטרה והסביבה
3.4.2010:00ליסבון הקלאסית
3.4.20
15:30בלם על המים
3.4.2010:00פורטו הקלאסית
3.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
4.4.2010:15סיור קולינרי בליסבון
4.4.2015:15ליסבון הקלאסית
4.4.2010:00פורטו הקלאסית
4.4.20
15:30סיור טעימות בפורטו
5.4.2010:00ליסבון הקלאסית
5.4.2010:00פורטו הקלאסית
6.4.209:00אראבידה והסביבה
6.4.2010:00/15:00ליסבון הקלאסית
6.4.2010:00פורטו הקלאסית
6.4.2011:00קוימברה הקלאסית
7.4.208:45סינטרה והסביבה
7.4.20
10:00ליסבון הקלאסית
7.4.2010:15סיור קולינרי בליסבון
7.4.2015:30בלם על המים
7.4.2010:00פורטו הקלאסית
7.4.2015:30סיור טעימות בפורטו
7.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
8.4.2010:00ליסבון הקלאסית
8.4.20
10:00בלם על המים
8.4.2010:15סיור קולינרי בליסבון
8.4.2010:00פורטו הקלאסית
8.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
9.4.209:00אובידוש והסביבה
9.4.20
10:00ליסבון הקלאסית
9.4.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
9.4.20
15:30בלם על המים
9.4.20
10:00פורטו הקלאסית
9.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
10.4.208:45סינטרה והסביבה
10.4.20
10:00ליסבון הקלאסית
10.4.20
15:30בלם על המים
10.4.20
10:00פורטו הקלאסית
10.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
11.4.2010:15סיור קולינרי בליסבון
11.4.2015:15ליסבון הקלאסית
11.4.20
10:00פורטו הקלאסית
11.4.20
15:30סיור טעימות בפורטו
12.4.209:00אראבידה והסביבה
12.4.2010:00ליסבון הקלאסית
12.4.2010:00פורטו הקלאסית
13.4.2010:00/15:00ליסבון הקלאסית
13.4.2010:00פורטו הקלאסית
13.4.2011:00קוימברה הקלאסית
14.4.208:45סינטרה והסביבה
14.4.20
10:00ליסבון הקלאסית
14.4.20
15:30בלם על המים
14.4.20
10:00פורטו הקלאסית
14.4.20
15:30סיור טעימות בפורטו
14.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
15.4.2010:00ליסבון הקלאסית
15.4.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
15.4.20
15:30בלם על המים
15.4.20
10:00פורטו הקלאסית
15.4.20
15:30סיור טעימות בפורטו
15.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
16.4.209:00אובידוש והסביבה
16.4.20
10:00ליסבון הקלאסית
16.4.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
16.4.20
15:30בלם על המים
16.4.20
10:00פורטו הקלאסית
16.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
17.4.208:45סינטרה והסביבה
17.4.2010:00ליסבון הקלאסית
17.4.2015:30בלם על המים
17.4.20
10:00פורטו הקלאסית
17.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
18.4.209:00אראבידה והסביבה
18.4.2010:00ליסבון הקלאסית
18.4.2010:15סיור קולינרי בליסבון
18.4.2015:30בלם על המים
18.4.2010:00פורטו הקלאסית
18.4.20
15:30סיור טעימות בפורטו
19.4.209:00אובידוש והסביבה
19.4.2010:00ליסבון הקלאסית
19.4.2015:30בלם על המים
19.4.20
10:00פורטו הקלאסית
20.4.2010:00ליסבון הקלאסית
20.4.2010:00פורטו הקלאסית
20.4.2011:00קוימברה הקלאסית
22.4.208:45סינטרה והסביבה
22.4.2010:00ליסבון הקלאסית
22.4.2010:15סיור קולינרי בליסבון
22.4.2015:30בלם על המים
22.4.2010:00פורטו הקלאסית
22.4.2015:30סיור טעימות בפורטו
22.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
23.4.209:00אובידוש והסביבה
23.4.2010:00ליסבון הקלאסית
23.4.2010:15סיור קולינרי בליסבון
23.4.2015:30בלם על המים
23.4.2010:00פורטו הקלאסית
23.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
24.4.209:00אראבידה והסביבה
24.4.20
10:00ליסבון הקלאסית
24.4.20
15:30בלם על המים
24.4.20
10:00פורטו הקלאסית
24.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
25.4.208:45סינטרה והסביבה
25.4.20
10:00ליסבון הקלאסית
25.4.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
25.4.20
15:30בלם על המים
25.4.20
10:00פורטו הקלאסית
25.4.20
15:30סיור טעימות בפורטו
26.4.209:00אובידוש והסביבה
26.4.20
10:00ליסבון הקלאסית
26.4.20
15:30בלם על המים
26.4.20
10:00פורטו הקלאסית
27.4.2010:00ליסבון הקלאסית
27.4.2010:00פורטו הקלאסית
27.4.2011:00קוימברה הקלאסית
29.4.208:45סינטרה והסביבה
29.4.20
10:00ליסבון הקלאסית
29.4.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
29.4.20
15:30בלם על המים
29.4.20
10:00פורטו הקלאסית
29.4.20
15:30סיור טעימות בפורטו
29.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
30.4.209:00אובידוש והסביבה
30.4.2010:00ליסבון הקלאסית
30.4.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
30.4.20
15:30בלם על המים
30.4.20
10:00פורטו הקלאסית
30.4.20
11:00קוימברה הקלאסית
1.5.209:00אראבידה והסביבה
1.5.2010:00ליסבון הקלאסית
1.5.2015:30בלם על המים
1.5.2010:00פורטו הקלאסית
1.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
2.5.208:45סינטרה והסביבה
2.5.20
10:00ליסבון הקלאסית
2.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
2.5.20
15:30בלם על המים
2.5.20
10:00פורטו הקלאסית
2.5.20
15:30סיור טעימות בפורטו
3.5.2010:30ליסבון הקלאסית
3.5.2010:00פורטו הקלאסית
4.5.209:00אובידוש והסביבה
4.5.20
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
4.5.2010:00פורטו הקלאסית
4.5.2011:00קוימברה הקלאסית
5.5.209:00אראבידה והסביבה
5.5.2010:15סיור קולינרי בליסבון
5.5.2010:30ליסבון הקלאסית
5.5.2016:00בלם על המים
5.5.2010:00פורטו הקלאסית
5.5.2015:30סיור טעימות בפורטו
5.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
6.5.208:45סינטרה והסביבה
6.5.2010:15סיור קולינרי בליסבון
6.5.2010:30ליסבון הקלאסית
6.5.2016:00בלם על המים
6.5.2010:00פורטו הקלאסית
6.5.2015:30סיור טעימות בפורטו
6.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
7.5.209:00אובידוש והסביבה
7.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
7.5.2010:30ליסבון הקלאסית
7.5.20
16:00בלם על המים
7.5.2010:00פורטו הקלאסית
7.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
8.5.208:45סינטרה והסביבה
8.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
8.5.20
10:30ליסבון הקלאסית
8.5.20
16:00בלם על המים
8.5.20
10:00פורטו הקלאסית
8.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
9.5.209:00אראבידה והסביבה
9.5.2010:15סיור קולינרי בליסבון
9.5.20
10:30ליסבון הקלאסית
9.5.20
16:00בלם על המים
9.5.20
10:00פורטו הקלאסית
9.5.20
15:30סיור טעימות בפורטו
10.5.2010:30ליסבון הקלאסית
10.5.2010:00פורטו הקלאסית
11.5.209:00אובידוש והסביבה
11.5.20
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
11.5.20
10:00פורטו הקלאסית
11.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
12.5.208:45סינטרה והסביבה
12.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
12.5.20
10:13ליסבון הקלאסית
12.5.20
16:00בלם על המים
12.5.20
10:00פורטו הקלאסית
12.5.20
15:30סיור טעימות בפורטו
12.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
13.5.209:00אראבידה והסביבה
13.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
13.5.20
10:30ליסבון הקלאסית
13.5.20
16:00בלם על המים
13.5.20
10:00פורטו הקלאסית
13.5.20
15:30סיור טעימות בפורטו
13.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
14.5.209:00אובידוש והסביבה
14.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
14.5.20
10:30ליסבון הקלאסית
14.5.20
16:00בלם על המים
14.5.20
10:00פורטו הקלאסית
14.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
15.5.208:45סינטרה והסביבה
15.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
15.5.20
10:30ליסבון הקלאסית
15.5.20
16:00בלם על המים
15.5.20
10:00פורטו הקלאסית
15.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
16.5.2010:15סיור קולינרי בליסבון
16.5.20
10:30ליסבון הקלאסית
16.5.20
16:00בלם על המים
16.5.20
10:00פורטו הקלאסית
16.5.20
15:30סיור טעימות בפורטו
17.5.209:00אראבידה והסביבה
17.5.20
10:30ליסבון הקלאסית
17.5.20
10:00פורטו הקלאסית
18.5.209:00אובידוש והסביבה
18.5.20
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
18.5.20
10:00פורטו הקלאסית
18.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
19.5.208:45סינטרה והסביבה
19.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
19.5.20
10:30ליסבון הקלאסית
19.5.20
16:00בלם על המים
19.5.20
10:00פורטו הקלאסית
19.5.20
15:30סיור טעימות בפורטו
19.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
20.5.209:00אראבידה והסביבה
20.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
20.5.20
10:30ליסבון הקלאסית
20.5.20
16:00בלם על המים
20.5.20
10:00פורטו הקלאסית
20.5.20
15:30סיור טעימות בפורטו
20.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
21.5.209:00אובידוש והסביבה
21.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
21.5.20
10:30ליסבון הקלאסית
21.5.20
16:00בלם על המים
21.5.20
10:00פורטו הקלאסית
21.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
22.5.208:45סינטרה והסביבה
22.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
22.5.20
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
22.5.20
16:00בלם על המים
22.5.20
10:00פורטו הקלאסית
22.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
23.5.209:00אראבידה והסביבה
23.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
23.5.20
10:30ליסבון הקלאסית
23.5.20
16:00בלם על המים
23.5.20
10:00פורטו הקלאסית
23.5.20
15:30סיור טעימות בפורטו
24.5.2010:30ליסבון הקלאסית
24.5.2010:00פורטו הקלאסית
25.5.209:00אובידוש והסביבה
25.5.20
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
25.5.20
10:00פורטו הקלאסית
25.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
26.5.208:45סינטרה והסביבה
26.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
26.5.20
10:30ליסבון הקלאסית
26.5.20
16:00בלם על המים
26.5.20
10:00פורטו הקלאסית
26.5.20
15:30סיור טעימות בפורטו
26.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
27.5.209:00אראבידה והסביבה
27.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
27.5.20
10:30ליסבון הקלאסית
27.5.20
16:00בלם על המים
27.5.20
10:00פורטו הקלאסית
27.5.20
15:30סיור טעימות בפורטו
27.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
28.5.209:00אובידוש והסביבה
28.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
28.5.20
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
28.5.20
16:00בלם על המים
28.5.20
10:00פורטו הקלאסית
28.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
29.5.208:45סינטרה והסביבה
29.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
29.5.20
10:30ליסבון הקלאסית
29.5.20
16:00בלם על המים
29.5.20
10:00פורטו הקלאסית
29.5.20
11:00קוימברה הקלאסית
30.5.209:00אראבידה והסביבה
30.5.20
10:15סיור קולינרי בליסבון
30.5.20
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
30.5.20
16:00בלם על המים
30.5.20
10:00פורטו הקלאסית
30.5.20
15:30סיור טעימות בפורטו
31.5.2010:30ליסבון הקלאסית
31.5.2010:00פורטו הקלאסית