סיורים לפי תאריכים

הטבלה שתעשה לכם סדר :)


מועד
שעה
סוג הסיור - יש להירשם מראש
24.5.199:00אראבידה והסביבה
24.5.1910:30ליסבון הקלאסית
24.5.1916:00בלם על גלגלים
24.5.1910:00פורטו הקלאסית
24.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
25.5.1910:30ליסבון הקלאסית
25.5.1916:00בלם על גלגלים
25.5.198:30סינטרה והסביבה
25.5.1910:00פורטו הקלאסית
26.5.199:00אובידוש והסביבה
26.5.1910:30ליסבון הקלאסית
26.5.1910:00פורטו הקלאסית
27.5.1910:30/16:00ליסבון הקלאסית
27.5.1910:00פורטו הקלאסית
28.5.198:45סינטרה והסביבה
28.5.1910:30ליסבון הקלאסית
28.5.1916:00בלם על גלגלים
28.5.1910:00פורטו הקלאסית
28.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
29.5.199:00אראבידה והסביבה
29.5.1910:30/16:00ליסבון הקלאסית
29.5.1916:00בלם על גלגלים
29.5.1910:00פורטו הקלאסית
29.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
30.5.199:00אובידוש והסביבה
30.5.1910:30ליסבון הקלאסית
30.5.1916:00בלם על גלגלים
30.5.1910:00פורטו הקלאסית
30.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
31.5.198:45סינטרה והסביבה
31.5.1910:30ליסבון הקלאסית
31.5.1916:00בלם על גלגלים
31.5.1910:00פורטו הקלאסית
31.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
1.6.199:00אראבידה והסביבה
1.6.1910:30ליסבון הקלאסית
1.6.1916:00בלם על גלגלים
1.6.1910:00פורטו הקלאסית
1.6.1915:30יקבים, יינות והפתעות
2.6.199:00אובידוש והסביבה
2.6.1910:30ליסבון הקלאסית
2.6.1910:00פורטו הקלאסית
2.6.1915:30יקבים, יינות והפתעות
3.6.199:00אראבידה והסביבה
3.6.1910:30/16:00ליסבון הקלאסית
3.6.1910:00פורטו הקלאסית
4.6.198:45סינטרה והסביבה
4.6.1910:30ליסבון הקלאסית
4.6.1916:00בלם על גלגלים
4.6.1910:00פורטו הקלאסית
4.6.1915:30יקבים, יינות והפתעות
5.6.1910:30/16:00ליסבון הקלאסית
5.6.1916:00בלם על גלגלים
5.6.1910:00פורטו הקלאסית
5.6.1915:30יקבים, יינות והפתעות
6.6.199:00אובידוש והסביבה
6.6.1910:30ליסבון הקלאסית
6.6.1916:00בלם על גלגלים
6.6.1910:00פורטו הקלאסית
7.6.198:45סינטרה והסביבה
7.6.1910:30ליסבון הקלאסית
7.6.19
16:00בלם על גלגלים
7.6.19
10:00פורטו הקלאסית
7.6.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
8.6.199:00אראבידה והסביבה
8.6.19
10:30ליסבון הקלאסית
8.6.19
16:00בלם על גלגלים
8.6.19
10:00פורטו הקלאסית
8.6.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
9.6.1910:30ליסבון הקלאסית
9.6.1910:00פורטו הקלאסית
10.6.199:00אובידוש והסביבה
10.6.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
10.6.19
10:00פורטו הקלאסית
11.6.198:45סינטרה והסביבה
11.6.19
10:30ליסבון הקלאסית
11.6.19
16:00בלם על גלגלים
11.6.19
10:00פורטו הקלאסית
11.6.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
12.6.199:00אראבידה והסביבה
12.6.19
10:30ליסבון הקלאסית
12.6.1916:00בלם על גלגלים
12.6.19
10:00פורטו הקלאסית
12.6.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
13.6.1911:00ליסבון הקלאסית
13.6.19
16:30בלם על גלגלים
13.6.19
10:00פורטו הקלאסית
14.6.198:45סינטרה והסביבה
14.6.19
10:30ליסבון הקלאסית
14.6.19
16:00בלם על גלגלים
14.6.19
10:00פורטו הקלאסית
14.6.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
15.6.199:00אראבידה והסביבה
15.6.19
10:30ליסבון הקלאסית
15.6.19
16:00בלם על גלגלים
15.6.1910:00פורטו הקלאסית
15.6.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
16.6.1910:30ליסבון הקלאסית
16.6.1910:00פורטו הקלאסית
17.6.199:00אובידוש והסביבה
17.6.19
10:30ליסבון הקלאסית
17.6.19
10:00פורטו הקלאסית
18.6.198:45סינטרה והסביבה
18.6.19
10:30ליסבון הקלאסית
18.6.19
16:00בלם על גלגלים
18.6.19
10:00פורטו הקלאסית
18.6.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
19.6.199:00אראבידה והסביבה
19.6.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
19.6.19
16:00בלם על גלגלים
19.6.1910:00פורטו הקלאסית
19.6.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
20.6.199:00אובידוש והסביבה
20.6.19
10:30ליסבון הקלאסית
20.6.19
16:00בלם על גלגלים
20.6.19
10:00פורטו הקלאסית
21.6.198:45סינטרה והסביבה
21.6.19
10:30ליסבון הקלאסית
21.6.1916:00בלם על גלגלים
21.6.19
10:00פורטו הקלאסית
21.6.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
22.6.199:00אראבידה והסביבה
22.6.19
10:30ליסבון הקלאסית
22.6.19
16:00בלם על גלגלים
22.6.19
10:00פורטו הקלאסית
22.6.1915:30יקבים, יינות והפתעות
23.6.1910:30ליסבון הקלאסית
23.6.1910:00פורטו הקלאסית
24.6.199:00אובידוש והסביבה
24.6.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
24.6.19
11:00פורטו הקלאסית
25.6.198:45סינטרה והסביבה
25.6.19
10:30ליסבון הקלאסית
25.6.19
16:00בלם על גלגלים
25.6.19
10:00פורטו הקלאסית
25.6.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
26.6.199:00אראבידה והסביבה
26.6.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
26.6.1916:00בלם על גלגלים
26.6.19
10:00פורטו הקלאסית
27.6.199:00אובידוש והסביבה
27.6.19
10:30ליסבון הקלאסית
27.6.19
16:00בלם על גלגלים
27.6.19
10:00פורטו הקלאסית
28.6.198:45סינטרה והסביבה
28.6.19
10:30ליסבון הקלאסית
28.6.19
16:00בלם על גלגלים
28.6.19
10:00פורטו הקלאסית
28.6.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
29.6.1910:30ליסבון הקלאסית
29.6.19
16:00בלם על גלגלים
29.6.19
10:00פורטו הקלאסית
29.6.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
30.6.199:00אראבידה והסביבה
30.6.19
10:30ליסבון הקלאסית
30.6.19
10:00פורטו הקלאסית
1.7.199:00אובידוש והסביבה
1.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
1.7.19
10:00פורטו הקלאסית
2.7.19
8:45סינטרה והסביבה
2.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
2.7.1916:00בלם על גלגלים
2.7.19
10:00פורטו הקלאסית
2.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
3.7.1910:30/16:00ליסבון הקלאסית
3.7.19
16:00בלם על גלגלים
3.7.1910:00פורטו הקלאסית
3.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
4.7.199:00אובידוש והסביבה
4.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
4.7.1916:00בלם על גלגלים
4.7.19
10:00פורטו הקלאסית
5.7.199:00אראבידה והסביבה
5.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
5.7.19
16:00בלם על גלגלים
5.7.19
10:00פורטו הקלאסית
5.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
6.7.198:45סינטרה והסביבה
6.7.19
10:30ליסבון הקלאסית
6.7.19
16:00בלם על גלגלים
6.7.19
10:00פורטו הקלאסית
6.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
7.7.1910:30ליסבון הקלאסית
7.7.19
10:00פורטו הקלאסית
8.7.199:00אובידוש והסביבה
8.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
8.7.19
10:00פורטו הקלאסית
9.7.198:45סינטרה והסביבה
9.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
9.7.19
16:00בלם על גלגלים
9.7.19
10:00פורטו הקלאסית
9.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
10.7.199:00אראבידה והסביבה
10.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
10.7.1916:00בלם על גלגלים
10.7.19
10:00פורטו הקלאסית
10.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
11.7.199:00אובידוש והסביבה
11.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
11.7.19
16:00בלם על גלגלים
11.7.19
10:00פורטו הקלאסית
12.7.198:45סינטרה והסביבה
12.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
12.7.19
16:00בלם על גלגלים
12.7.1910:00פורטו הקלאסית
12.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
13.7.199:00אראבידה והסביבה
13.7.19
10:30ליסבון הקלאסית
13.7.19
16:00בלם על גלגלים
13.7.19
10:00פורטו הקלאסית
13.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
14.7.1910:30ליסבון הקלאסית
14.7.19
10:00פורטו הקלאסית
15.7.199:00אובידוש והסביבה
15.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
15.7.19
10:00פורטו הקלאסית
16.7.198:45סינטרה והסביבה
16.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
16.7.19
16:00בלם על גלגלים
16.7.19
10:00פורטו הקלאסית
16.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
17.7.199:00אראבידה והסביבה
17.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
17.7.19
16:00בלם על גלגלים
17.7.19
10:00פורטו הקלאסית
17.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
18.7.199:00אובידוש והסביבה
18.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
18.7.19
16:00בלם על גלגלים
18.7.19
10:00פורטו הקלאסית
19.7.198:45סינטרה והסביבה
19.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
19.7.19
16:00בלם על גלגלים
19.7.19
10:00פורטו הקלאסית
19.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
20.7.199:00אראבידה והסביבה
20.7.19
10:30ליסבון הקלאסית
20.7.19
16:00בלם על גלגלים
20.7.19
10:00פורטו הקלאסית
20.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
21.7.1910:30ליסבון הקלאסית
21.7.19
10:00פורטו הקלאסית
22.7.199:00אובידוש והסביבה
22.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
22.7.19
10:00פורטו הקלאסית
23.7.198:45סינטרה והסביבה
23.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
23.7.19
16:00בלם על גלגלים
23.7.19
10:00פורטו הקלאסית
23.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
24.7.199:00אראבידה והסביבה
24.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
24.7.19
16:00בלם על גלגלים
24.7.19
10:00פורטו הקלאסית
24.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
25.7.199:00אובידוש והסביבה
25.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
25.7.19
16:00בלם על גלגלים
25.7.19
10:00פורטו הקלאסית
26.7.198:45סינטרה והסביבה
26.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
26.7.19
16:00בלם על גלגלים
26.7.19
10:00פורטו הקלאסית
26.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
27.7.199:00אראבידה והסביבה
27.7.19
10:30ליסבון הקלאסית
27.7.19
16:00בלם על גלגלים
27.7.19
10:00פורטו הקלאסית
27.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
28.7.1910:30ליסבון הקלאסית
28.7.1910:00פורטו הקלאסית
29.7.199:00אובידוש והסביבה
29.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
29.7.19
10:00פורטו הקלאסית
30.7.198:45סינטרה והסביבה
30.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
30.7.19
16:00בלם על גלגלים
30.7.19
10:00פורטו הקלאסית
30.7.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
31.7.199:00אראבידה והסביבה
31.7.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
31.7.19
16:00בלם על גלגלים
31.7.19
10:00פורטו הקלאסית
1.8.199:00אובידוש והסביבה
1.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
1.8.19
16:00בלם על גלגלים
1.8.19
10:00פורטו הקלאסית
2.8.198:45סינטרה והסביבה
2.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
2.8.19
16:00בלם על גלגלים
2.8.19
10:00פורטו הקלאסית
2.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
3.8.199:00אראבידה והסביבה
3.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
3.8.1916:00בלם על גלגלים
3.8.19
10:00פורטו הקלאסית
3.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
4.8.1910:30ליסבון הקלאסית
4.8.1910:00פורטו הקלאסית
5.8.199:00אובידוש והסביבה
5.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
5.8.19
10:00פורטו הקלאסית
6.8.198:45סינטרה והסביבה
6.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
6.8.19
16:00בלם על גלגלים
6.8.19
10:00פורטו הקלאסית
6.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
7.8.199:00אראבידה והסביבה
7.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
7.8.19
16:00בלם על גלגלים
7.8.19
10:00פורטו הקלאסית
7.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
8.8.199:00אובידוש והסביבה
8.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
8.8.19
16:00בלם על גלגלים
8.8.19
10:00פורטו הקלאסית
9.8.198:45סינטרה והסביבה
9.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
9.8.19
16:00בלם על גלגלים
9.8.19
10:00פורטו הקלאסית
9.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
10.8.199:00אראבידה והסביבה
10.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
10.8.19
16:00בלם על גלגלים
10.8.19
10:00פורטו הקלאסית
10.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
11.8.1910:30ליסבון הקלאסית
11.8.1910:00פורטו הקלאסית
12.8.199:00אובידוש והסביבה
12.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
12.8.19
10:00פורטו הקלאסית
13.8.198:45סינטרה והסביבה
13.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
13.8.19
16:00בלם על גלגלים
13.8.19
10:00פורטו הקלאסית
13.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
14.8.199:00אראבידה והסביבה
14.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
14.8.19
16:00בלם על גלגלים
14.8.19
10:00פורטו הקלאסית
14.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
15.8.199:00אובידוש והסביבה
15.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
15.8.19
16:00בלם על גלגלים
15.8.19
10:00פורטו הקלאסית
16.8.198:45סינטרה והסביבה
16.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
16.8.19
16:00בלם על גלגלים
16.8.19
10:00פורטו הקלאסית
16.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
17.8.199:00אראבידה והסביבה
17.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
17.8.19
16:00בלם על גלגלים
17.8.19
10:00פורטו הקלאסית
17.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
18.8.1910:30ליסבון הקלאסית
18.8.1910:00פורטו הקלאסית
19.8.199:00אובידוש והסביבה
19.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
19.8.19
10:00פורטו הקלאסית
20.8.198:45סינטרה והסביבה
20.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
20.8.19
16:00בלם על גלגלים
20.8.19
10:00פורטו הקלאסית
20.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
21.8.199:00אראבידה והסביבה
21.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
21.8.19
16:00בלם על גלגלים
21.8.19
10:00פורטו הקלאסית
21.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
22.8.199:00אובידוש והסביבה
22.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
22.8.19
16:00בלם על גלגלים
22.8.19
10:00פורטו הקלאסית
23.8.199:00סינטרה והסביבה
23.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
23.8.19
16:00בלם על גלגלים
23.8.19
10:00פורטו הקלאסית
23.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
24.8.199:00אראבידה והסביבה
24.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
24.8.19
16:00בלם על גלגלים
24.8.19
10:00פורטו הקלאסית
24.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
25.8.1910:30ליסבון הקלאסית
25.8.1910:00פורטו הקלאסית
26.8.199:00אובידוש והסביבה
26.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
26.8.19
10:00פורטו הקלאסית
27.8.198:45סינטרה והסביבה
27.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
27.8.19
16:00בלם על גלגלים
27.8.19
10:00פורטו הקלאסית
27.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
28.8.199:00אראבידה והסביבה
28.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
28.8.19
16:00בלם על גלגלים
28.8.19
10:00פורטו הקלאסית
28.8.1915:30יקבים, יינות והפתעות
29.8.199:00אובידוש והסביבה
29.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
29.8.19
16:00בלם על גלגלים
29.8.19
10:00פורטו הקלאסית
30.8.19 8:45סינטרה והסביבה
30.8.19
10:30/16:00ליסבון הקלאסית
30.8.19
16:00בלם על גלגלים
30.8.19
10:00פורטו הקלאסית
30.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות
31.8.199:00אראבידה והסביבה
31.8.19
10:30ליסבון הקלאסית
31.8.19
16:00בלם על גלגלים
31.8.19
10:00פורטו הקלאסית
31.8.19
15:30יקבים, יינות והפתעות