סיורים לפי תאריכים

הטבלה שתעשה לכם סדר :)

מועדשעהסוג הסיור
16.11.1810:00פורטו הקלאסית (נדרשת הרשמה מראש)
17.11.189:15סינטרה והסביבה (נדרשת הרשמה מראש)
17.11.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
17.11.1815:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
17.11.1810:00פורטו הקלאסית (נדרשת הרשמה מראש)
18.11.1810:00פורטו הקלאסית (נדרשת הרשמה מראש)
19.11.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
19.11.1810:00פורטו הקלאסית (נדרשת הרשמה מראש)
20.11.189:15סינטרה והסביבה (נדרשת הרשמה מראש)
20.11.1810:00פורטו הקלאסית (נדרשת הרשמה מראש)
21.11.1810:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
22.11.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
22.11.1815:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
23.11.189:15סינטרה והסביבה (נדרשת הרשמה מראש)
24.11.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
24.11.1815:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
26.11.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
27.11.189:15סינטרה והסביבה (נדרשת הרשמה מראש)
28.11.1810:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
29.11.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
29.11.1815:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
30.11.189:15סינטרה והסביבה (נדרשת הרשמה מראש)
1.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
1.12.1815:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
3.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
4.12.189:15סינטרה והסביבה (נדרשת הרשמה מראש)
5.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
6.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
6.12.1815:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
7.12.189:15סינטרה והסביבה (נדרשת הרשמה מראש)
8.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
8.12.1815:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
10.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
11.12.189:15סינטרה והסביבה (נדרשת הרשמה מראש)
13.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
13.12.1815:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
14.12.189:15סינטרה והסביבה (נדרשת הרשמה מראש)
15.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
15.12.1815:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
17.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
18.12.189:15סינטרה והסביבה (נדרשת הרשמה מראש)
20.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
20.12.1815:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
21.12.189:15סינטרה והסביבה (נדרשת הרשמה מראש)
22.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
22.12.1815:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
24.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
25.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
26.12.189:15סינטרה והסביבה (נדרשת הרשמה מראש)
27.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
27.12.1815:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
28.12.189:15סינטרה והסביבה (נדרשת הרשמה מראש)
29.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)
29.12.1815:30הסיור באזור בלם (נדרשת הרשמה מראש)
31.12.1810:00ליסבון הקלאסית (החל מנובמבר נדרשת הרשמה מראש)