סיורים לפי תאריכים

הטבלה שתעשה לכם סדר :)


מועד
שעה
סוג הסיור - יש להירשם מראש
18.1.1910:00ליסבון הקלאסית
18.1.19
10:00
פורטו הקלאסית
19.1.19
9:15
סינטרה והסביבה
19.1.1910:00פורטו הקלאסית
20.1.1910:00פורטו הקלאסית
21.1.1910:00פורטו הקלאסית
22.1.1910:00פורטו הקלאסית
23.1.1910:00פורטו הקלאסית
24.1.1910:00פורטו הקלאסית
25.1.19
10:00
פורטו הקלאסית
26.1.19
10:00
פורטו הקלאסית
27.1.19
10:00
פורטו הקלאסית
28.1.19
10:00
פורטו הקלאסית
29.1.19
10:00
פורטו הקלאסית
30.1.19
10:00
פורטו הקלאסית
31.1.19
10:00
פורטו הקלאסית
1.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
2.2.19
10:00
ליסבון הקלאסית
2.2.19
10:00
פורטו הקלאסית 
3.2.1910:00פורטו הקלאסית
4.2.1910:00ליסבון הקלאסית
4.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
5.2.199:15סינטרה והסביבה
5.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
7.2.1910:00ליסבון הקלאסית
7.2.1915:30בלם על גלגלים
7.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
8.2.199:15סינטרה והסביבה
8.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
9.2.1910:00ליסבון הקלאסית
9.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
10.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
11.2.1910:00ליסבון הקלאסית
11.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
12.2.199:15סינטרה והסביבה
12.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
13.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
14.2.1910:00ליסבון הקלאסית
14.2.1915:30בלם על גלגלים
14.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
15.2.199:15סינטרה והסביבה
15.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
16.2.1910:00ליסבון הקלאסית
16.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
17.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
18.2.1910:00ליסבון הקלאסית
18.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
19.2.199:15סינטרה והסביבה
19.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
20.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
21.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
22.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
23.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
24.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
25.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
26.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
27.2.19
10:00
פורטו הקלאסית
28.2.19
10:00
פורטו הקלאסית