סיורים לפי תאריכים

הטבלה שתעשה לכם סדר :)


מועד
שעה
סוג הסיור - יש להירשם מראש
19.3.199:15סינטרה והסביבה
19.3.1910:00פורטו הקלאסית
20.3.1910:00ליסבון הקלאסית
20.3.1910:00פורטו הקלאסית
21.3.1910:00ליסבון הקלאסית
21.3.1915:30בלם על גלגלים
21.3.1910:00פורטו הקלאסית
22.3.199:15סינטרה והסביבה
22.3.1910:00ליסבון הקלאסית
22.3.1915:30בלם על גלגלים
22.3.1910:00פורטו הקלאסית
23.3.199:00אראבידה והסביבה
23.3.1910:00ליסבון הקלאסית
23.3.1910:00פורטו הקלאסית
24.3.1910:00פורטו הקלאסית
25.3.1910:00ליסבון הקלאסית
25.3.1910:00פורטו הקלאסית
26.3.199:00סינטרה והסביבה
26.3.1910:00ליסבון הקלאסית
26.3.1910:00פורטו הקלאסית
27.3.199:00אראבידה והסביבה
27.3.1910:00ליסבון הקלאסית
27.3.1910:00פורטו הקלאסית
28.3.1910:00ליסבון הקלאסית
29.3.199:00סינטרה והסביבה
29.3.1910:00ליסבון הקלאסית
29.3.1915:30בלם על גלגלים
30.3.199:00אראבידה והסביבה
30.3.1910:00ליסבון הקלאסית
30.3.1910:00
פורטו הקלאסית
31.3.199:00אובידוש והסביבה
31.3.1910:00פורטו הקלאסית
31.3.1915:30יקבים, יינות והפתעות
1.4.1916:00ליסבון הקלאסית
1.4.1910:00פורטו הקלאסית
2.4.199:00סינטרה והסביבה
2.4.19
10:30ליסבון הקלאסית
2.4.19
16:00בלם על גלגלים
2.4.19
10:00פורטו הקלאסית
2.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
3.4.199:00אראבידה והסביבה
3.4.19
10:30
ליסבון הקלאסית
3.4.19
16:00
בלם על גלגלים
3.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
3.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
4.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
4.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
5.4.199:00
סינטרה והסביבה
5.4.19
10:30
ליסבון הקלאסית
5.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
5.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
6.4.199:00
אראבידה והסביבה
6.4.19
10:30
ליסבון הקלאסית
6.4.19
16:00
בלם על גלגלים
6.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
6.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
7.4.1910:30ליסבון הקלאסית
7.4.1910:00
פורטו הקלאסית
8.4.199:00אובידוש והסביבה
8.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
9.4.19
9:00
סינטרה והסביבה
9.4.19
10:30
ליסבון הקלאסית
9.4.19
16:00
בלם על גלגלים
9.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
9.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
10.4.19
9:00
אראבידה והסביבה
10.4.19
10:30
ליסבון הקלאסית
10.4.19
16:00
בלם על גלגלים
10.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
10.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
11.4.19
9:00
אובידוש והסביבה
11.4.19
10:30
ליסבון הקלאסית
11.4.19
16:00
בלם על גלגלים
11.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
11.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
12.4.19
9:00
סינטרה והסביבה
12.4.19
10:30
ליסבון הקלאסית
12.4.19
16:00
בלם על גלגלים
12.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
12.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
13.4.19
9:00
אראבידה והסביבה
13.4.19
10:30
ליסבון הקלאסית
13.4.19
16:00
בלם על גלגלים
13.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
13.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
14.4.1910:30ליסבון הקלאסית
14.4.1910:00
פורטו הקלאסית
15.4.199:00אובידוש והסביבה
15.4.19
10:30
ליסבון הקלאסית
15.4.19
16:00ליסבון הקלאסית
15.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
16.4.19
9:00
סינטרה והסביבה
16.4.19
10:30
ליסבון הקלאסית
16.4.19
16:00
בלם על גלגלים
16.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
16.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
17.4.19
9:00
אראבידה והסביבה
17.4.19
10:30
ליסבון הקלאסית
17.4.19
16:00
בלם על גלגלים
17.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
17.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
18.4.19
9:00
אובידוש והסביבה
18.4.19
10:30
ליסבון הקלאסית
18.4.19
16:00
בלם על גלגלים
18.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
18.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
19.4.19
10:30
ליסבון הקלאסית
19.4.19
10:30בלם על גלגלים
19.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
20.4.198:45סינטרה והסביבה
20.4.19
10:30
ליסבון הקלאסית
20.4.19
10:00
פורטו הקלאסית
20.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
21.4.1910:30ליסבון הקלאסית
21.4.1910:00פורטו הקלאסית
22.4.199:00אראבידה והסביבה
22.4.1910:30ליסבון הקלאסית
22.4.1910:00פורטו הקלאסית
23.4.198:45סינטרה והסביבה
23.4.19
10:30ליסבון הקלאסית
23.4.19
16:00בלם על גלגלים
23.4.19
10:00פורטו הקלאסית
23.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
24.4.19
9:00אובידוש והסביבה
24.4.19
10:30ליסבון הקלאסית
24.4.19
16:00בלם על גלגלים
24.4.19
10:00פורטו הקלאסית
24.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
25.4.19
10:30ליסבון הקלאסית
25.4.19
10:00פורטו הקלאסית
26.4.19
8:45סינטרה והסביבה
26.4.19
10:30ליסבון הקלאסית
26.4.19
16:00בלם על גלגלים
26.4.19
10:00פורטו הקלאסית
26.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
27.4.19
9:00אראבידה והסביבה
27.4.19
10:30ליסבון הקלאסית
27.4.19
16:00בלם על גלגלים
27.4.19
10:00פורטו הקלאסית
27.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
28.4.19
10:30ליסבון הקלאסית
28.4.19
10:00פורטו הקלאסית
29.4.199:00אובידוש והסביבה
29.4.19
10:30ליסבון הקלאסית
29.4.19
16:00ליסבון הקלאסית
29.4.19
10:00פורטו הקלאסית
30.4.198:45סינטרה והסביבה
30.4.19
10:30ליסבון הקלאסית
30.4.19
16:00בלם על גלגלים
30.4.19
10:00פורטו הקלאסית
30.4.1915:30יקבים, יינות והפתעות
1.5.1910:30ליסבון הקלאסית
1.5.1910:30בלם על גלגלים
1.5.1910:00פורטו הקלאסית
3.5.198:45סינטרה והסביבה
3.5.1910:30ליסבון הקלאסית
3.5.1916:00בלם על גלגלים
3.5.1910:00פורטו הקלאסית
3.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
4.5.1910:30ליסבון הקלאסית
4.5.1916:00בלם על גלגלים
4.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
4.5.199:00אובידוש והסביבה
5.5.1910:30ליסבון הקלאסית
5.5.199:00אראבידה והסביבה
5.5.1910:00פורטו הקלאסית
6.5.198:45סינטרה והסביבה
6.5.1910:30/16:00ליסבון הקלאסית
6.5.1910:00פורטו הקלאסית
7.5.1910:30ליסבון הקלאסית
7.5.1910:30בלם על גלגלים
7.5.1910:00פורטו הקלאסית
9.5.199:00אובידוש והסביבה
9.5.1910:30ליסבון הקלאסית
9.5.1916:00בלם על גלגלים
9.5.1910:00פורטו הקלאסית
9.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
10.5.198:45סינטרה והסביבה
10.5.1910:30ליסבון הקלאסית
10.5.1916:00בלם על גלגלים
10.5.1910:00פורטו הקלאסית
10.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
11.5.199:00אראבידה והסביבה
11.5.1910:30ליסבון הקלאסית
11.5.1916:00בלם על גלגלים
11.5.1910:00פורטו הקלאסית
11.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
12.5.1910:30ליסבון הקלאסית
12.5.1910:00פורטו הקלאסית
13.5.199:00אובידוש והסביבה
13.5.1910:30/16:00ליסבון הקלאסית
13.5.1910:00פורטו הקלאסית
14.5.198:45סינטרה והסביבה
14.5.1910:30ליסבון הקלאסית
14.5.1916:00בלם על גלגלים
14.5.1910:00פורטו הקלאסית
14.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
15.5.199:00אראבידה והסביבה
15.5.1910:30ליסבון הקלאסית
15.5.1916:00בלם על גלגלים
15.5.1910:00פורטו הקלאסית
15.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
16.5.199:00אובידוש והסביבה
16.5.1910:30ליסבון הקלאסית
16.5.1916:00בלם על גלגלים
16.5.1910:00פורטו הקלאסית
16.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
17.5.198:45סינטרה והסביבה
17.5.1910:30ליסבון הקלאסית
17.5.1916:00בלם על גלגלים
17.5.1910:00פורטו הקלאסית
17.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
18.5.199:00אראבידה והסביבה
18.5.1910:30ליסבון הקלאסית
18.5.1916:00בלם על גלגלים
19.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
20.5.1910:00פורטו הקלאסית
21.5.198:45סינטרה והסביבה
21.5.1910:30ליסבון הקלאסית
21.5.1916:00בלם על גלגלים
21.5.1910:00פורטו הקלאסית
21.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
22.5.199:00אראבידה והסביבה
22.5.1910:30ליסבון הקלאסית
22.5.1916:00בלם על גלגלים
23.5.199:00אובידוש והסביבה
23.5.1910:30ליסבון הקלאסית
23.5.1916:00בלם על גלגלים
23.5.1910:00פורטו הקלאסית
23.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
24.5.199:00אראבידה והסביבה
24.5.1910:30ליסבון הקלאסית
24.5.1916:00בלם על גלגלים
24.5.1910:00פורטו הקלאסית
24.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
25.5.1910:30ליסבון הקלאסית
25.5.1916:00בלם על גלגלים
25.5.198:45סינטרה והסביבה
25.5.1910:00פורטו הקלאסית
25.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
26.5.1910:30ליסבון הקלאסית
26.5.1910:00פורטו הקלאסית
27.5.199:00אובידוש והסביבה
27.5.1910:30/16:00ליסבון הקלאסית
27.5.1910:00פורטו הקלאסית
28.5.198:45סינטרה והסביבה
28.5.1910:30ליסבון הקלאסית
28.5.1916:00בלם על גלגלים
28.5.1910:00פורטו הקלאסית
28.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
29.5.199:00אראבידה והסביבה
29.5.1910:30ליסבון הקלאסית
29.5.1916:00בלם על גלגלים
29.5.1910:00פורטו הקלאסית
29.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
30.5.199:00אובידוש והסביבה
30.5.1910:30ליסבון הקלאסית
30.5.1916:00בלם על גלגלים
30.5.1910:00פורטו הקלאסית
30.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות
31.5.198:45סינטרה והסביבה
31.5.1910:30ליסבון הקלאסית
31.5.1916:00בלם על גלגלים
31.5.1910:00פורטו הקלאסית
31.5.1915:30יקבים, יינות והפתעות